Chữ Tâm trong thư pháp

Xin hãy để cái Tâm của mình lắng đọng trong một ít phút giây để thưởng thức nét đẹp của chữ Tâm trong thư pháp hòa với tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát của ca khúc Thiền.

Xin cám ơn tác gỉả các bức tranh thư pháp, nhạc sĩ hoà âm, ca sĩ cất tiếng hát ca khúc Thiền đưa cái Tâm về với an nhiên tự tại giữa chốn bụi hồng lao xao này.

Xin cầu nguyện thế giới an bình, chúng sinh an lạc, Phật sự viên thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sương Lam