Sương Lam Chúc Mừng Năm Mới Năm Bính Thân 2016

Chúng ta hân hoan đón mừng Năm Mới đến với mọi người.

Minh và Sương Lam xin kính chúc:

* Thân nhân gia đình Nguyễn Hữu,

* Quý Thầy Cô và quý huynh trưởng,

* Thân hữu cõi thật, cõi ảo,

* Độc giả mục Một Cõi Thiền Nhàn của SL trên Oregon Thời Báo, trên các diễn đàn SL đã cộng tác,

* Độc giả trên trang nhà và trang Youtube Suong Lam Portland,

* Độc giả trên Google Plus Sương Lam Tran và Google Plus Suong Lam Portland

Một Năm Mới nhiều sức khỏe, thân an trí lạc, vạn sự kiết tường.

Smile!

Minh và Sương Lam

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam